Projektledning

Under årens lopp har det genomförts många olika byggledningsuppdrag av personalen på BTNG. Inköp, utredningar, bygg o projektledningar har avlöst varandra. Våren 2013 anlitades personal från BTNG att ingå i byggledningen av citybanan i Stockholm. Detta och andra uppdrag inom tung anläggning med dess komplexitet och storlek inspirerar oss.